Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Z archivu řidičky MHD