Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Z rodinného archivu Dorothei Sklenářové
Můj dědeček Jan Kuzník v letech 1962-1963 ještě jako student vysoké školy, kdy si přivydělával jako průvodčí nejen na trase linky č. 10