Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Dana Hrnčířová – má babička, průvodčí a revizorka
Anna Svobodová - údržbáři, vedoucí a holky
Anna Svobodová vedení komplet + děvčata
Anna Svobodová - v pravo - profil
Anna Svobodová cca 20 let
Anna Svobodová - fotografie všech průvodčích - revizorek
Anna Svobodová - s panem vedoucím
Anna Svobodová - s řidiči tramvaje
Anna Svobodová - společné foto ve smyčce Pisárky
Anna Svobodová s kolegyní a řidičem (babička uprostřed)
Anna Svobodová - druhá z leva při svačině - loupáček