Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Z archivu JUDr. Jana Tulise
Z archivu JUDr. Jana Tulise
Z archivu JUDr. Jana Tulise
Z archivu JUDr. Jana Tulise
Z archivu JUDr. Jana Tulise