Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Navrhni barevný design nové tramvaje pro Brno

Jak se můžu zúčastnit soutěže?

 • Stáhněte si bílou šablonu nové Tramvaje pro Brno zde.
 • Navrhněte její barevné zpracování.
 • Pošlete nám svůj návrh na adresu tramvajprobrno@dpmb.cz (do předmětu e-mailu uveďte „Tramvaj pro Brno“), a to nejpozději do 28. února 2019 do 10:00 hodin.

Jaké podmínky musí můj návrh splňovat?

 • Návrh musí používat barvy města Brna – bílou a červenou.
 • Návrh musí být pouze v ploché liniové grafice, nejsou povoleny fotografie, kresby, plynulé barevné přechody, vzory nebo složité křivky.
 • Návrh nesmí zasahovat do oken a ostatních prosklených častí vozu.
 • Návrh musí respektovat konstrukční prvky karoserie a vozové skříně tramvaje.
 • Návrh musí počítat s umístěním povinného značení vozidel DPMB (logo DPMB, evidenční čísla, název dopravce, logo města Brna a další povinné piktogramy).

Jak mám svůj návrh zpracovat?

 • Návrh můžete vytvořit v profesionálním grafickém programu, ale pokud tuto možnost nemáte, je možné šablonu vytisknout a návrh ručně znázornit do ní. Výsledný návrh je však nutné zaslat v elektronické podobě na email tramvajprobrno@dpmb.cz. Je na vás, zda bude vyfocený, oskenovaný, exportovaný nebo renderovaný do formátu JPEG nebo PDF.

Co se s mým návrhem stane dál?

 • Po ukončení sběru všech návrhů vybere DPMB v interním řízení nanejvýš pět návrhů do užšího výběru.
 • Tyto vybrané návrhy budou následně předloženy veřejnosti, která v internetovém hlasování vybere vítězný návrh.

Co získám, pokud soutěž vyhraju?

 • Vítězný návrh se stane standardním barevným schématem při lakování nových Tramvají pro Brno.
 • Autor vítězného návrhu získá poukaz na roční přenosnou předplatní jízdenku na MHD v Brně, knihu „150 let městské hromadné dopravy v Brně“ a další věcné ceny.
 • Autoři návrhů, které postoupí do užšího výběru, získají knihu „150 let městské hromadné dopravy v Brně“, rodinnou jízdenku na plavbu lodí po Brněnské přehradě a další věcné ceny.

Podrobnější znění podmínek soutěže naleznete zde.