Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Navrhni barevný design nové tramvaje pro Brno

Jak se můžu zúčastnit soutěže?

 • Stáhněte si bílou šablonu nové Tramvaje pro Brno.
 • Navrhněte její barevné zpracování.
 • Pošlete nám svůj návrh na e-mailovou adresu tramvajprobrno@dpmb.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „Tramvaj pro Brno“
 • Uzávěrka soutěže je stanovena na 28. února 2019 v 10:00 hod.

Jaké podmínky musí můj návrh splňovat?

 • Návrh musí používat barvy města Brna – bílou a červenou.
 • Návrh musí být pouze v ploché liniové grafice, nejsou povoleny fotografie, kresby, plynulé barevné přechody, vzory nebo složité křivky.
 • Návrh nesmí zasahovat do oken a ostatních prosklených častí vozu.
 • Návrh musí respektovat konstrukční prvky karoserie a vozové skříně tramvaje.
 • Návrh musí počítat s umístěním povinného značení vozidel DPMB, a. s. (logo DPMB, evidenční čísla, název dopravce, logo města Brna a další povinné piktogramy).

Jak mám svůj návrh zpracovat?

 • Návrh můžete vytvořit v profesionálním grafickém programu, ale pokud tuto možnost nemáte, je možné šablonu vytisknout a návrh ručně znázornit do ní. Výsledný návrh je však nutné zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu tramvajprobrno@dpmb.cz. Je na vás, zda bude vyfocený, oskenovaný, exportovaný nebo renderovaný do formátu JPEG nebo PDF.

Co se s mým návrhem stane dál?

 • Hodnocení všech podaných návrhů bude probíhat ve dvou kolech:
 1. V 1. kole hodnocení bude podané návrhy hodnotit komise ve složení zástupců Dopravního podniku města Brna, a. s. Pro hodnocení návrhů použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každému jednotlivému návrhu bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětného návrhu dle uvedených předpokladů. Hodnotící komise sestaví pořadí návrhů od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnějšímu návrhu 100 bodů a každému následujícímu návrhu přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění předpokladů ve vztahu k nejvhodnějšímu návrhu. Nejvhodnější je pak ten návrh, který získá nejvíce bodů. V 1. kole bude vybráno dle pořadí nanejvýš 5 návrhů, které postoupí do 2. kola hodnocení.
 2. Ve 2. kole hodnocení bude hodnotit návrhy veřejnost prostřednictvím webové stránky www.projekt150.cz. Vítězný návrh bude ten, který obdrží nejvyšší počet hlasů.

Co získám, pokud soutěž vyhraju?

 • Vítězný návrh se stane standardním barevným schématem při lakování nových Tramvají pro Brno.
 • Autor vítězného návrhu získá od Dopravního podniku města Brna, a. s., poukaz na roční přenosnou předplatní jízdenku na MHD v Brně, knihu „150 let městské hromadné dopravy v Brně“ a další věcné ceny.
 • Autoři návrhů, které postoupí do užšího výběru, získají knihu „150 let městské hromadné dopravy v Brně“, rodinnou jízdenku na plavbu lodí po Brněnské přehradě a další věcné ceny.

DPMB, a.s. si vyhrazuje právo

 • vítězný návrh nerealizovat,
 • na úpravu vítězného návrhu,
 • soutěž kdykoliv zrušit.

Další informace

 • Autoři, jejichž návrhy postoupí do druhého kola, se zavazují podepsat čestné prohlášení o souhlasu s uveřejněním návrhu na webové stránce www.projekt150.cz.
 • Autor vítězného návrhu se zavazuje podepsat Smlouvu o pořízení a užití grafického návrhu barevného řešení exteriéru Tramvaje pro Brno.