Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Zahájení provozu koněspřežné dráhy na tratích k Semilassu, na Šilingrovo a Mendlovo náměstí
Prodloužení trati do Pisárek a k Zábrdovickému mostu
Trať v centru přeložena na ulici Rooseveltovu
Tratě na Šilingrovo náměstí a do Zábrdovic zrušeny
Na podzim provoz koněspřežné tramvaje zrušen
Obnoven provoz koněspřežné tramvaje do Pisárek a k Semilassu
Na podzim provoz koněspřežné tramvaje zrušen
Zahájení provozu parní tramvaje na tratích k Semilassu, do Pisárek a k Ústřednímu hřbitovu
Zahájení provozu elektrické tramvaje na tratích původní parní trakce
Zbudována trať z náměstí Svobody k Zábrdovickému mostu
Zbudována trať do Komárova
Zbudována trať k městským Jatkům na Masné
Zbudována trať přes náměstí Svobody
Zbudována tzv. velká smyčka ulicemi Veveří, Jiráskovou, Obilní trh a Údolní.
Prodloužení trati na Všetičkovu
Zrušen provoz v tzv. velké smyčce
Zbudována trať v ulici Pekařské
Zbudována trať přes třídu Kapitána Jaroše a náměstí 28. října k Lužánkám.
Zbudována trať ze Šilingrova náměstí ulicí Dominikánskou na náměstí Svobody
Prodloužena trať do Komárova
Trať na Veveří prodloužena až k České technice
Trať na Veveří prodloužena až k Táboru
Zrušena malá smyčka na Konečného náměstí
Zbudována trať do Maloměřic
Prodloužení trati od Semilassa až do Řečkovic
Zbudována trať na Geislerovu
Prodloužení trati od Tábora až na Rosického náměstí
Prodloužení trati od Zábrdovického mostu po Kuldovu
Prodloužení trati z Geislerovy k Dělnickému domu.
Prodloužení trati na náměstí Míru
Prodloužení trati do Komárova až na Mariánské náměstí
Prodloužení trati z Maloměřic až do Obřan
Prodloužení trati u Ústředního hřbitova
Prodloužení trati z Kuldovy až na Svatoplukovu
Prodloužení trati v Obřanech do dnešní konečné Obřany, Babická
Prodloužení trati od Dělnického domu do dnešní smyčky Juliánov
Prodloužení trati z Rosického náměstí až po Sochorovu
Zbudována trať do Černých Polí na Zemědělskou
Zbudována trať v ulici Husově
Zrušena trať k městským jatkům
Zrušena trať ze Šilingrova náměstí na náměstí Svobody
Zbudována trať ze Šilingrova náměstí na Nové sady
Zbudována smyčka na Nových sadech
Elektrifikace trati místní dráhy do Líšeně a její zapojení do tramvajové sítě
Zrušena trať k Lužánkám
Zbudována trať z Rosického náměstí do Komína k ulici Branka
Prodloužení trati do Bystrce před most
Prodloužena trať ze Svatoplukovy až do Maloměřic (konečná označena Židenice)
Zbudována trať do Štefánikovy čtvrti
Prodloužení trati do Bystrce k dnešní zastávce Zoologická zahrada
Zrušení trati v ulici Kobližné
Zbudována smyčka Geislerova
Tramvajový provoz přesunut z ulice Brandlovy na Českou
Zbudována trať do Králova pole až do dnešní smyčky Červinkova
Zrušen provoz mezi Stránskou skálou a Líšní
Přeložení tramvajové trati na nový most u Výstaviště
Propojení tratí u hlavního nádraží
Zrušena konečná v Žabovřeskách na Sochorově
Propojení tratí v Maloměřicích
Kvůli rekonstrukci dlouhodobě uzavřena trať na Stránskou skálu
Trať v Králově poli prodloužena k Technickému muzeu
Prodloužení trati ze Zemědělské na Lesnou
V Maloměřicích zbudována bloková smyčka ulcí Mosteckou
Zbudována trať z Komína do Pisárek
Prodloužení trati až do Modřic
Propojení tratí na Jugoslávské
Přeložení trati do Bystrce přeložena
Zbudována smyčka v Komíně
Trať v Komárově zkrácena do dnešní smyčky
Zbudována odbočka do smyčky Ústřední hřbitov
Zbudována trať do Bohunic na Švermovu
Prodloužení trati do Starého Lískovce
Prodloužení trati do Bystrce na Rakoveckou
Přeložení trati na Staré osadě
Prodloužení trati do Bystrce na Ečerovu
Zrušena trať ze Staré osady do Maloměřic
Zbudována trať z Krásného na Novolíšeňskou
Prodloužení trati z Novolíšeňské na Kotlanovu
Kvůli rekonstrukci dlouhodobě uzavřena trať přes náměstí Svobody
Zbudována trať po Nových sadech a Renneské třídě
Prodloužení trati do podzemní zastávky Jírova
Z rozhodnutí magistrátu zrušen provoz tramvají přes náměstí Svobody
Prodloužení trati z Jírovy na Mifkovu
Obnoven provoz přes náměstí Svobody
Prodloužení trati do Technologického parku
Kvůli rekonstrukci dlouhodobě uzavřena trať na Milady Horákové
Kvůli rekonstrukci dlouhodobě uzavřena trať na Minské a Horově
Kvůli rekonstrukci dlouhodobě uzavřena trať na Valchařské