Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
Zahájen provoz na tratích do Slatiny a do Králova pole
Zahájen provoz na trati z Komárova do Tuřan
Smyčka na České přeložena z ulice Slovákovy na Žerotínovo náměstí
Prodloužení trati ze Slatiny do Šlapanic
Prodloužení trati v Tuřanech od kostela až na konec zástavby
Po vybudování tramvajové trati na Kounicově trolejbusy přeloženy na Chodskou, Charvatskou a Srbskou
Zrušen provoz na trati do Tuřan
Zbudována trať do Žabovřesk na Vychodilovu
Zbudována trať do Žabovřesk na Topolky
Slatinská trať přeložena na ulici Řípskou
Zbudována trať do smyčky Slatina, nádraží (dnes Slatina, závod)
Zbudována trať do Kohoutovic na Voříškovu
Zbudována trať do Komína ke kostelu
Prodloužení trati do Komína na Řezáčovu
Zprovozněna trať do Kohoutovic na Jírovcovu
Zbudována trať do Nového Lískovce na Raisovu
Prodloužení trati do Komína až do dnešní smyčky
Kvůli rekonstrukci přeložena trať z ulice Kounicovy na Veveří
Prodloužení trati do Bohunic k Chiraně (dnes Kamenice)
Zbudována trať do Bystrce k dnešní zastávce Filipova
Prodloužení trati z Mendlova náměstí na Konečného náměstí
Zbudována trať do Masarykovy čtvrti na Barvičovu
Zbudována trať do Masarykovy čtvrti na Preslovu
Zprovozněna trať do Nového Lískovce na Koniklecovou
Zbudována trať na sídliště ve Slatině
Kvůli rekonstrukci ukončena Slatinská trať smyčkou přes Malinovského náměstí
Kvůli rekonstrukci přeložena trať z ulice Kounicovy na Veveří
Trať v Žabovřeskách přeložena ze Zborovské na Korejskou
Zbudována trať do Starého Lískovce na Labskou
Prodloužení trati v Bystrci až do dnešní konečné Černého
Úprava vedení trati na Mendlově náměstí
Zbudována trať ze Staré osady na Pálavské náměstí
Zbudována trať od Janáčkova divadla do Štefánikovy čtvrti
Propojeny trati vedoucí přes Přívrat
Prodloužení trati z Pálavského náměstí na Novolíšeňskou
Zrušena trať do Štefánikovy čtvrti
Kvůli rekonstrukci zrušen provoz na trati do Bystrce
Trať do Starého lískovce přeložena z Labské na Osovou
Zprovozněna polookružní trať ze Staré osady až na Úvoz
Prodloužení trati v Novém Lískovci na Oblou
Zrušení provozu na trati k Chiraně
Zbudována trať ke Královopolskému nádraží
Obnoven provoz na trati do Bystrce
Zrušena trať na ulicích Jana Babáka a Purkyňova
Prodloužení trati v Novém Lískovci až na Kamenný vrch
Slatinská trať ve směru z centra přeložena na Tržní
Propojeny trati do Kohoutovic a do Nového Lískovce
Zbudována smyčka v Kohoutovicích u hájenky
Kvůli rekonstrukci zrušen provoz mezi Anthroposem a Kohoutovicemi
Kvůli rekonstrukci přeložena Slatinská trať ve směru do centra z ulice Křenové na Mlýnskou
Zrušena smyčka Slatina, nádraží
Kvůli stavbě tunelu Hlinky přerušen provoz mezi Mendlovým náměstím a Anthroposem
Pravidelné linky poprvé vedeny po trati z Anthroposu do Komínské vozovny
Pravidelné linky opět vedeny mezi Kohoutovicemi a Novým Lískovcem
Zbudován přestupní terminál Nemocnice Bohunice se smyčkou
Po ukončení stavby tunelu Hlinky zachován provoz mezi Kohoutovicemi a Novým Lískovcem
Pravidelné linky vedeny i po trati do Husovické vozovny
Kvůli rekonstrukci přerušen provoz ke královopolskému nádraží
Kvůli rekonstrukci vedeny linky po trati mezi Českou a Komenského náměstí
Po trati z Anthroposu do Komínské vozovny vedena pouze historická linka H4
Zprovozněna smyčka u Zoologické zahrady