Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
ŠALINKARTY
Šalinkarta z roku 1912
Šalinkarta z roku 1919
Šalinkarta z roku 1919-20
Šalinkarta z roku 1929
Šalinkarta z roku 1930
Šalinkarta z roku 1931
Šalinkarta z roku 1931-32
Šalinkarta z roku 1932
Šalinkarta z roku 1934
Šalinkarta z roku 1939
Šalinkarta z roku 1940
Šalinkarta z roku 1944-45
Šalinkarta z roku 1949-50
Šalinkarta z roku 1961-62
Šalinkarta z roku 1961
Šalinkarta z roku 1976
Šalinkarta z roku 1994
Šalinkarta z roku 1996
Archiv Libora Čumy