Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.
SCHÉMATA
Síť elektrických drah, trolejbusů a autobusů 1959
Síť elektrických drah, trolejbusů a autobusů 1961
Síť elektrických drah, trolejbusů a autobusů 1964
Síť elektrických drah, trolejbusů a autobusů 1966
Síť elektrických drah, trolejbusů a autobusů 1974
Návrh organizace MHD na léta 1988-1989
Síť linek MHD 1988
Síť linek MHD 1992
Síť linek MHD 1993
Síť linek MHD 1995
Síť linek MHD 1995
Noční doprava 1995
Síť linek 1996
Síť linek 1997
Smluvní tarifní podmínky
Síť linek 1999
Síť linek 2000
Síť linek 2002
Síť linek 2004
Síť linek 2004
Noční doprava 2000
Trasy linek s nočním provozem 2009
Noční doprava 2004
Fotografie pocházejí z archivu bmhd.cz, děkujeme za poskytnutí.